Polityka Prywatności

Dane osobowe
W czasie korzystania ze sklepu mstyl-moda.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, np. poprzez wypełnienie jednego z formularzy.
W przypadku niektórych formularzy będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Jednocześnie informujemy, iż, wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Zamawianie usług i produktów
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez firmę MSTYLwymaga podania w odpowiednim formularzu danych osobowych oraz adresowych.
W przypadku dokonania płatności poprzez moduł PayPal, dane klienta przejmuje serwis płatności internetowych. W tym przypadku tylko serwis tych płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze serwisu znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

Niezapowiedziane Wiadomości
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadamy dzięki działalności związanej ze sklepem mstyl-moda.pl. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu mstyl-moda.pl, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary sklepu mstyl-moda.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Ochrona danych osobowych
Dane osobowe przekazywane nam przez klientów są przetwarzane przez MSTYL Marcin Cabanz siedzibą w Częstochowie,
przy ul Faradaya 53/16.

Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy - wysłania zamówienia oraz, jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep mstyl-moda.pl

Firma MSTYL nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych, adresowych czy kontaktowych klientów swojego sklepu. Każdy klient po zarejestrowaniu ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich edycji na stronie www.mstyl-moda w zakładce ustawienia konta.

Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Każdego klienta sklepu mstyl-moda.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. 
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności naszego sklepu, prosimy o nie rejestrowanie konta w naszym sklepie
oraz nie dokonywanie zakupów. 
Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl